O značce STEMCELL

STEMCELL Hero image

První kosmetická řada na světě založená na rostlinných kmenových buňkách. Když se tyto buňky dostanou do styku s buňkami kůže, spustí se řetězová reakce přirozených biochemických procesů, jejichž výsledkem je úplná regenerace kožní tkáně v celé tloušťce.

Stemcell oživuje biologické procesy, probouzí spící kmenové buňky, povzbuzuje tvorbu nových fibroblastů a keratinocytů a syntézu nových látek mládí (kolagen, elastin, atd.) Vzhled pleti nebude dále závislý na snížené funkci stárnoucích buněk, jejich akceschopnost bude obnovena a epiderma bude opět vypadat zdravě a mladě. Toto působení bylo klinicky prokázáno zkušenými a nezávislými výzkumníky.

Věda

Dva různé týmy, americký a japonský, změnily genofond některých lidských buněk (fibroblastů). Ty začaly pracovat jako kmenové buňky, tzn. že regredovaly a staly se z nich buňky podobné embryonálním kmenovým buňkám se schopností přeměnit se v kteroukoliv z 220 druhů buněk přítomných v našem těle a vytvořit tak orgány. Neuvěřitelným způsobem se jim podařilo vybudit skupinu regenerovaných buněk a napodobit tlukot srdce, tedy srdeční akci!

Přírodní medicína

Ve Všeobecné nemocnici v italské Modeně se podařilo vyléčit geneticky podmíněné kožní onemocnění za použití kmenových buněk téhož pacienta s působivými výsledky. V Římě, v Institutu plastické chirurgie Univerzity La Sapienza, byla kompletně rekonstruována kůže se všemi svými vrstvami za použití 3 různých druhů kmenových buněk odebraných pacientům – keratinocytů, fibroblastů a melanocytů.

Trendy v rostlinné vědě

Dva australští biologové studovali rostlinné kmenové buňky a pozorovali, že mají velký lékařský potenciál. Zejména díky podobnosti s lidskými buňkami, a tím schopnosti své proměny prakticky ve kteroukoliv přírodní tkáň.

Příroda

Stanfordská univerzita, Kalifornie, USA:
Bylo prokázáno, že existuje přímý vztah mezi funkcí dospělých kmenových buněk a enzymem, který embryonálním buňkám umožňuje jejich nekonečnou reprodukci. Výzkumníci objevili cestu aktivace tohoto enzymu „na objednávku“ včetně jeho spojení s dospělými buňkami, a také prozkoumali obnovení funkce těchto kmenových buněk.

Revoluce kmenových buňek

STEMCELL

Výzkum kmenových buněk má revoluční vliv nejen na medicínu obecně, ale také na svět kosmetiky, díky schopnosti kmenových buněk omlazovat pleť. Naše pleť je poškozována každý den a toto poškození se časem prohlubuje, jednak působením vlivů vnějšího prostředí, a také fyziologickým stárnutím, které může být urychleno genetickou predispozicí. Výsledkem je pak prudké snížení buněčného dělení a výměny starých buněk mladšími. Z každého nového buněčného dělení vzniká přesná, i když slabší replika téže buňky s postupně se snižující funkční kapacitou, která nebude dále schopná vykonávat určenou roli, což vede k předčasnému stárnutí.

Protože kvalita a vzhled naší pleti jsou výsledkem aktivity kožních buněk – jako jsou keratinocyty a fibroblasty – a jejich stárnutí nebo poškození vede ke snížení syntézy kožních „molekul mládí“ (kolagen, elastin, fibronektin, kyselina hyaluronová, proteoglykany a glykosaminoglykany), na pleti se začne ve zvýšené míře projevovat poškození s časnými a prohlubujícími se vráskami. Když jsou „molekuly mládí“ produkovány hojně a v dobré kvalitě, pomáhají udržet pleť jemnou, vláčnou a bez vrásek. Pokud jsou však oslabené, nemohou dále vykonávat svoji funkci. Za této situace se dnešní kosmetické technologie snaží pouze ochránit funkce oslabených buněk tím, že omezují další snižování jejich počtu za pomoci celé škály antioxidantů, esenciálních olejů, retinolu apod.

Kožmí kmenové buňky

Kůže stále mění svoje buňky a zaměňuje je za nové, získané dělením kmenových buněk tvořících stratum basale. Můžeme říci, že kůže je největší a nevyčerpatelná zásobárna těchto buněk v celém těle. Kmenové buňky způsobující buněčnou obnovu se s věkem stávají nečinnými v jakémsi stavu katalepsie („spící buňky“), protože nejsou vhodně stimulovány k produkci nových buněk, jak by tomu bylo v případě poranění. Avšak přestože jsou „spící“, jejich regenerační potenciál zůstává nezměněn. Jak ale mohou být tyto „spící“ buňky reaktivovány? Správná cesta byla původně zvolena pro léčbu kůže u popálených pacientů, kdy se zkoušelo urychlit hojení aktivací kmenových buněk již přítomných v kůži cestou určitých impulsů, které by tyto buňky znovu aktivovaly. To znamená, že tyto signály jsou schopné probudit „spící“ buňky a přimět je k produkci nových tkáňových buněk tak, aby byla obnovena integrita kůže.

Co jsou to kmenové buňky?

Kmenové buňky jsou buňky bez specializace (zatím nemají určenou funkci) se schopností se vyvinout v tkáňovou buňku. Jakmile je však jejich funkce určena, tuto schopnost ztrácí a dělí se na:

  • Totipotentní, ze kterých může vzniknout jakákoliv tkáň
  • Pluripotentní, které se mohou transformovat pouze do některých typů tkání
  • Unipotentní, ze kterých může vzniknout pouze jedna určitá tkáň.

Základní kmenovou buňkou je oplodněné vajíčko se schopností přeměnit se na jakoukoliv buňku v těle a je tedy totipotentní buňkou s celkovým potenciálem. Z totipotentní buňky vzniká buněčným dělením více nových, opět totipotentních buněk. Po několika opakovaných děleních se totipotentní buňky začnou měnit (diferencovat) a stávají se z nich buňky pluripotentní, které jsou určeny k vytvoření pouze některých typů tkání.

Epiderma je tkáň tvořená z několika vrstev a její hlavní úlohou je ochrana pod ní ležících struktur před působením škodlivých látek vnějšího prostředí. Díky uspořádání buněk není epiderma snadno prostupná pro látky rozpustné ve vodě a patogenní činitele jako jsou viry a bakterie. Epiderma je tkáň tvořená z 5 vrstev, které se nazývají stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum a stratum corneum. Ve stratum basale jsou kmenové buňky, které mají potenciálně nekonečnou schopnost dělení a reprodukce.
Když se tyto buňky dostávají na povrch, degenerují (tzv. apoptóza nebo programovaná smrt), keratinizují a vytváří tak účinnou bariéru. Kmenové buňky se mění v buňky zrohovatělé.

STEMCELL

Jak se kmenové buňky chovají?

Na buněčné membráně buněk epidermy jsou některé bílkoviny zvané „receptory“, které jsou schopné vazby na určité molekuly přítomné v prostředí mimo buňku. Receptory se chovají jako vstupní dveře, když se receptory dostanou do kontaktu s kmenovými buňkami, vznikají kinázy se schopností přenést signál zvenčí dovnitř buňky. Tímto způsobem receptory umožňují buňce odpovědět na signály zvenčí, aniž by signál prošel membránou, a tak vytváří prostor pro novou generaci buněk. Takto je přenášen podnět k nitrobuněčnému růstu a je aktivováno prudké zrychlení biofyzikálních pochodů (fosforylace). Tyto pochody napomáhají buněčnému dělení a proliferaci. A toto jsou principy, na nichž stojí léčebné účinky STEMCELL. Reaktivace „spících“ buněk, obnovení neobyčejné regenerační aktivity využitím kmenových buněk rostlinného původu.

Proč právě rostlinné kmenové buňky?

Ve světě rostlin se kmenové buňky nazývají meristématické (pupeny a koncové části kořene). Tyto tkáně v totipotentním embryonálním stavu jsou potenciálně schopné přeměny na kterýkoliv druh tkáně charakterizovaný vysokou mírou nekonečného buněčného množení.

Aktivovaná činnost

Přípravky Stemcell obsahují kmenové buňky rostlinného původu, pocházející především z lotosu, které napomáhají přirozeným biochemickým procesům buněčné regenerace.

STEMCELL Detail

Květ lotosu

Lotos je vodní rostlina rostoucí na březích Nilu. Za starých časů byl lotos Egypťany považován za symbol stvoření a znovuzrození. Kmenové buňky lotosu jsou získávány cestou jedinečné biologické metody bez genetické manipulace, což umožňuje získat tyto buňky v čistém stavu a ve složení vhodném pro naši pleť. Vysoká koncentrace účinných látek umožňuje výjimečnou regeneraci buněk.

Život kůže je vyjádřením buněčné dynamiky. K vyléčení oslabené pokožky je nezbytné využít buňky ve fázi potenciálního dělení, které mohou stimulovat tkáně, směrovat aktivitu signálů k vytváření nové pokožky. Z tohoto důvodu byly vybrány rostlinné buňky. Když se tyto buňky dostanou do styku s buňkami kůže, spustí se řetězová reakce přirozených biochemických procesů, jejichž výsledkem je úplná regenerace kožní tkáně v celé její tloušťce. Svým působením Stemcell oživuje spící biologické procesy, probouzí spící kmenové buňky, povzbuzuje tvorbu nových fibroblastů a keratinocytů a syntézu nových „molekul mládí“ (kolagen, elastin, atd.)

Tímto způsobem, směřováním energie z činnosti vnitřních kmenových buněk (vlastních kmenových buněk, nikoliv těch, které vznikly ve vnějším prostředí), Stemcell dává jasnou odpověď na touhu po svěžejší, mladší a nestárnoucí pleti. Vzhled naší pleti nebude již dále závislý na snížené funkci stárnoucích buněk, jejich akceschopnost bude obnovena a epiderma bude opět vypadat zdravě a mladě do té míry, jaká zatím nebyla dosažena. Toto působení bylo klinicky prokázáno zkušenými a nezávislými výzkumníky.

Meristémy

Rostliny jsou organismy s neuvěřitelnou poddajností. Běžně se přizpůsobují změnám prostředí, světla a teploty. Přežívají na slunci při tropických teplotách i při velmi nízkých teplotách pod bodem mrazu a podstupují řezání a prořezávání. I přesto mají opět listy, květy a stonky bez jakýchkoliv problémů. Na rozdíl od zvířat jsou rostliny schopny vytvářet znovu celé organismy z jednotlivých skupin totipotentních buněk, tzv. apikálních meristémových buněk, které se nacházejí na vrcholu kořene nebo pupenů, kde se odehrává buněčné dělení umožňující formování dospělých částí rostlinných orgánů. Tyto buňky jsou často ve „spícím“ stavu (např. během zimního období) a potřebují impuls ke spuštění mechanismu tvorby nových buněk. V jiných případech mohou být nemeristémové buňky stimulovány k přeměně na buňky meristémové indukčním fenoménem, aby se vyvolal nový růst. Tyto buňky potenciálně obsahují veškerou životní energii a účinné látky potřebné pro vývoj samotných rostlin, aby mohly být aktivovány biologické procesy.

PŘÍBĚH LOTOSOVÉHO KVĚTU

Stemcell je první kosmetická péče na světě, založená na bázi rostlinných kmenových buněk.

Kmenové buňky jsou získávány z půvabného květu lotosu ve velmi malém množství, proto je účinná látka tolik vzácná a vysoce ceněná. Kmenové buňky lotosu jsou získávány cestou jedinečné biologické metody bez genetické manipulace, což umožňuje získat tyto buňky v čistém stavu a ve složení vhodném pro naši pleť. Vysoká koncentrace účinných látek umožňuje výjimečnou regeneraci pleťových buněk.

Příběh lotosového květu - Egypt Za starých časů byl lotos Egypťany uctíván jako symbol horního Egypta a v sepjetí s životodárným Nilem byl také považován za symbol života. Lotos byl pokládán za nejkrásnější rostlinu a podle množství zachovaných vyobrazení byl patrně i rostlinou nejoblíbenější.

Legenda praví, že vyrostl ze dna Nilu a z jeho otevřeného květu se k obloze vzneslo slunce – první bůh, Ra. A tak jako každé ráno vychází slunce nad obzor, aby vykonalo svou kruhovou pouť širým světem, tak se i lotosové poupě vynořuje každé ráno nad vodní hladinou, aby se rozvinulo v dokonalý květ. Sluneční bůh Ra byl zpodobňován jako dítě se slunečním kotoučem na hlavě, sedící v kalichu lotosu.

Také královna Nefertiti, která je od nepaměti ztělesněním ženské krásy a jednou z nejmocnějších žen starobylého Egypta, byla na mnoha vyobrazeních zaznamenána s lotosovým květem.